Wsparcie

Wsparcie

Operacja pn.:
„Drewniany domek noclegowy w Dobkowie z mobilną wypożyczalnią rowerów”,
realizowana przez Artura Madeja,
mająca na celu stworzenie działalności gospodarczej i utworzenie jednego miejsca pracy
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość realizowanej operacji: 105.630,00 zł,
w tym dofinansowanie w wysokości 100 000 zł pochodzi ze środków EFRROW 63 630 zł i środków krajowych 36 370 zł.

Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.