Kościoły

Kościoły

W Świerzawie znajduje się jeden z najstarszych tak dobrze zachowanych kościołów późromańskich w Polsce. Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny Aleksandryjskiej stanowi też jeden z najcenniejszych zabytków Dolnego Śląska. Wybudowano go w drugiej połowie XIII wieku i niemalże w takiej samej formie pozostał do dzisiaj. Obecnie nie pełni już funkcji sakralnych, dziś w jego wnętrzu znajduje się muzeum, w którym można podziwiać m.in. XIII-wieczne malowidła ścienne.
Część wyposażenie kościoła znajduje się w różnych częściach Polski. Gotycki ołtarz z 1498 r. przebywa w kościele św. Marcina w Poznaniu. W czasie prac konserwatorskich przeniesiono też niektóre malowidła – eksponowane są w Muzeum Regionalnym w Jaworze oraz w Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obraz na desce Tron Łaski ucznia Mistrza z Koszatek (sprzed 1350 r.) w okresie przedwojennym był przewieziony do konserwacji do Berlina, później był eksponowany na Wawelu, a ostatecznie trafił do Muzeum Narodowego we Wrocławiu).

 

W 1998 r. podczas porządków i konserwacji mensy ołtarzowej odkryto relikwie ukryte w kamiennym relikwiarzu. Wewnątrz znajdował się fragment kości i pieczęć biskupa Kulumbacha.
Kościół został udostępniony turystom w 2003 r., a w roku 2005 wyremontowano wnętrze wieży kościoła, dzięki czemu może dziś pełnić funkcje wieży widokowej.

Galeria